Privacy Statement CS Digital Media

Middels dit Privacy Statement wordt beschreven hoe CS Digital Media BV in hoofdlijnen omgaat met uw privacy en voor welke doelen gegevens worden verwerkt en gebruikt.

 

1. Algemeen

CS Digital Media BV (CSDM) streeft naar een gegarandeerde vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens van eenieder.
In overeenstemming met de Algemene Vordering Gegevensbescherming 2018 (AVG, 2018) onderneemt CSDM actie om veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te handhaven.

Voor de controle en waarborging van acties omtrent de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en tevens de AVG 2018 heeft CSDM in 2017 een functionaris aangesteld onder de naam Data Officer. Dit is het centrale contactpersoon binnen CSDM voor data en/of juridische vragen. Voor vragen kun u contact opnemen met 020 697 0746 of mail naar: dataprivacy@csdigitalmedia.nl

Op elke toepassing met betrekking tot de verzameling en verwerking van persoonsgegevens vindt een beoordeling plaats, getoetst aan de richtlijnen van de AVG 2018, door ICTRecht BV, een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in ICT en internet in het algemeen.

 

2. Toepassingen

CSDM wil door middel van dit Privacy Statement zo transparant mogelijk zijn over hoe CSDM, indien van toepassing, omgaat met uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement heeft betrekking op verschillende toepassingen binnen het netwerk van CSDM. Lees verder om te zien welke toepassingen door CSDM worden ingezet en/of zijn ontwikkeld.

2.1. Live Connector – Metronetwerk Rotterdam
De Live Connector (Interactieve Abri) biedt merken de mogelijkheid om toekomstige klanten een bijzondere ervaring te bieden. Via een live verbinding kan een merkvertegenwoordiger contact hebben met voorbijgangers om hen uit te nodigen voor een activatie.

           

De Live Connector wordt door CSDM ingezet binnen het RET openbaar vervoer netwerk met betrekking tot verschillende doeleinde:

• Creëren van een aantrekkelijk advertentie mediaproduct dat ingezet kan worden door vertegenwoordigers om potentiele klanten te triggeren
•  Verrijken van interactie tussen vertegenwoordigers en bezoekers via verschillende technieken (o.a. live verbinding, beacon, client app)

Gedurende en na afloop van de live verbinding die tot stand wordt gebracht tussen twee PC’s is er geen sprake van opslag van data door CSDM.

Opt-Out live verbinding en beacon
Als bezoeker op locatie wordt u niet verplicht deel te nemen aan een live verbinding met een vertegenwoordiger via de Live Connector. Hierdoor is deelname volledig vrijblijvend. De vertegenwoordiger verplicht niemand deel te nemen waardoor de beslissing ligt bij de bezoeker.

U kunt zich als bezoeker afschermen voor connectie middels beacon technologie door middel van een opt-out functie in de app van de desbetreffende vertegenwoordiger. Hierbij kunt u in de app op het device aangeven dat u niet benadert wilt worden voor dergelijke content/url’s middels push notificaties.

Tevens heeft u de mogelijkheid om de Bluetooth functionaliteit op uw device volledig uit te schakelen. Hierdoor bent u als bezoeker niet verplicht deel te nemen aan de beacon service.