Innovatie is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de circulaire economie. In het verlengde van duurzaamheid ligt bovendien oog voor ‘het sociale’; zorg voor de omgeving maar ook voor elkaar. Al deze elementen zijn CS Digital Media meer dan toevertrouwd, blijkt uit de consistente en uitgebreide plannen die in het kader van de Amsterdamse reclameconcessie in het metronetwerk zijn geformuleerd.

‘We besteden onder meer aandacht aan sociale aspecten als werkgelegenheid voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben’, verklaart CCO Mark Veenman. ‘Denk aan gehandicapten en langdurig werklozen. Ook laten we onze betrokkenheid bij de stad zien door onder andere actief deel te nemen aan de City Swim en andere Amsterdamse instellingen en organisaties, waaronder charitatieve en culturele. Voor deze instanties hebben we een aparte tariefkaart; ze kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief zendtijd op onze netwerken inkopen.’ 

Coverfoto: campagne voor Sheltersuit. In samenwerking met andere partijen riepen we Nederland op om daklozen te helpen de winter door te komen. ‘Geef warmte’ door te doneren voor een Sheltersuit: een water- en winddichte jas die getransformeerd kan worden tot slaapzak.

Veenman: ‘We geloven erin dat je vandaag de dag als ondernemer, als bedrijf, je verantwoordelijkheid moet nemen voor de samenleving waarin je acteert.’ CS Digital Media probeert daarin al geruime tijd zelf, intern, ook het goede voorbeeld te geven. Het bedrijf is onder meer door PSO Nederland (Prestatieladder Socialer Ondernemen) gecertificeerd, wat inhoudt dat je zorgdraagt voor werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’  

‘CS Digital Media investeert in de ontwikkeling van schone energie en streeft ernaar om een papierloos bedrijf te worden. Bovendien is er een compleet elektrisch wagenpark gerealiseerd’, zegt Business Analist Mark Bontekoning. ‘Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je alleen naar buiten toe allemaal mooie concepten presenteert. Begin bij jezelf. Dat maakt het ook makkelijker om het elders uit te dragen, zoals in de Amsterdam-concessie.’ 

Tekst gaat door onder de foto

Elektrisch wagenpark

Medewerkers van CS Digital Media leasen elektrische auto’s

‘Het duurzaamheidsplan omvat een heel scala aan voorstellen die aansluiten bij de complete cyclus van de circulaire economie die in hoofdzaak gericht is op het voeren van een energie- en klimaatneutraal beleid en activiteit’, zegt Veenman. Neem de dimbare schermen. Deze gebruiken maar liefst 30 procent minder energie en hebben daardoor een substantieel langere levenscyclus. Andere voorbeeld: alle servers van CS Digital Media worden gehost door Google en draaien op de groene stroom die deze techgigant inkocht. Ook aan de leveranciers worden hoge eisen gesteld waar het gaat om het recyclen van producten, het voorkomen van afval en het gescheiden inzamelen en verantwoord verwerken daarvan. Bij het ontwerp van de wachtvoorzieningen is onder meer rekening gehouden met de demonteerbaarheid van de verschillende onderdelen met het oog op verantwoorde inzameling. Ook is er uitgegaan van volledige upcycling. Dat wil zeggen dat de wachtvoorzieningen na afloop van de levensduur volledig ingezet kunnen worden voor de productie van nieuwe producten. Denk aan overkappingen bij pinautomaten of wachthuisjes bij sportverenigingen. 

Veenman: ‘Bij de beschrijving van onze duurzaamheidsuitgangspunten van zowel de wachtvoorzieningen, de schermen en de gebruiks-, onderhouds- en afvalfase gingen we echt helemaal terug naar de basis. Waar komen de grondstoffen voor producten vandaan. Worden bij dat proces de mensenrechten gerespecteerd? Is er sprake van kinderarbeid? Werkt onze leverancier niet met giftig en milieuverontreinigend chroom? Hoe zorgt onze onderhoudspartner ervoor dat er volgens vastgestelde normen niet te veel kilometers worden gereden? Enzovoorts. Enzovoorts. We hebben alles nauwgezet uitgezocht, gecheckt en uitvoerig beschreven zodat ook wij bijdragen aan het streven van de gemeente om uit te groeien tot een groene stad. Dat is toch een mooie gedachte.’ 

CS Digital Media heeft in haar plan van aanpak voor de uitvoering van de concessie in het metronetwerk van Amsterdam een uitgebreid pakket van maatregelen geformuleerd waar het gaat om duurzaamheid en sociale zaken.

  • CS Digital Media doet alleen zaken met bedrijven die werken op basis van het cradle-to-cradle principe. Dit betekent dat alle materialen van leveranciers op kwalitatief hoog niveau hergebruikt kunnen worden. Restafval wordt verder op een verantwoorde manier gescheiden, ingezameld en verwerkt.
  • Bij de aanschaf van materialen (schermen, wachtvoorzieningen) wordt alleen gewerkt met leveranciers die de mensenrechten respecteren en volgens de internationale wet- en regelgeving opereren en produceren. 
  • De digitale schermen worden aan het einde van de levensduur gerecycled in overeenstemming met het internationale Waste Electrical and Electronic Equipment. 
  • CS Digital Media geeft mensen op afstand van de arbeidsmarkt in eigen gelederen of bij partners kansen om aan de slag te gaan. Als erkend leerbedrijf biedt CS Digital Media voor uiteenlopende disciplines (o.a. ICT, mediamanagement en redactie) leerwerkplekken aan. 
  • Charitatieve instellingen (zoals in het verleden o.a. het Longfonds, de Hartstichting en het KWF) wordt, indien er zendtijd beschikbaar is, een platform geboden, terwijl voor culturele instellingen een sterk gereduceerde tariefkaart geldt.