Een van de highlights in de plannen van CS Digital Media voor de reclameconcessie in het Amsterdamse metronetwerk is dat commerciële zendtijd ingekocht zal gaan worden op basis van programmatic technologie. Daarmee heeft de hoofdstad de wereldprimeur! 

Via programmatic technologie wordt het voor adverteerders mogelijk om op basis van open data specifiek zendtijd op een DOOH-netwerk in te kopen. Hierbij kan het gaan om zaken als reisinformatie, weersomstandigheden, druktebeelden maar ook om events die zich op een bepaalde locatie afspelen (een festival, een voetbalwedstrijd). De kern is dat campagnes alleen dan uitgezonden en verkocht worden wanneer een afgekaderde doelgroep op een zeker moment op een locatie aanwezig is. Op basis van geautomatiseerde triggers worden contactfrequenties met een doelgroep gecreëerd waardoor ‘waste’, zoals die bij traditionele reclame-inkoop aanwezig is, wordt geminimaliseerd. 

Effectiviteit en efficientie zijn de grote voordelen van programmatic

Ander aspect is dat door de speciale door CS Digital Media ontwikkelde webplayer op basis van programmatic buying de vertaalslag naar online (web, mobile e.d.) gemaakt kan worden. ‘Het is de bedoeling dat adverteerders al hun media op dezelfde manier gaan inkopen en dat idealiter ook op hetzelfde platform gaan doen’, zegt Mark Bontekoning, Business Analist. ‘Eén loket voor alle services. Dat wil overigens niet zeggen dat er niet meer lineair ingekocht kan worden. Dat is zeker mogelijk, maar het boekingsmechanisme erachter draait via programmatic technologie.’ 

MyAdbooker (MAB) is een online programmatic uitwisseling van vraag en aanbod waar adverteerder en aanbieders van schermen/locaties bij elkaar komen. Sebastian Op het Veld, Head of Programmatic van MAB: ’Wat in Amsterdam fundamenteel anders is dan bijvoorbeeld in Rotterdam, waar nog een hybride systeem functioneert, is dat alle schermen en tijden programmatic beschikbaar worden. Niet slechts een paar programmatic slots, maar gewoon alles programmatic. Algoritmes achter dit systeem beslissen op grond van de prijs, beschikbaarheid en de instellingen van de campagne wanneer deze uiting te zien is. 

Tekst gaat door onder de foto.

scherm op weesperplein

Effectiviteit en efficiëntie zijn de grote voordelen van programmatic. Op het Veld denkt dat deze ‘fully programmatic technologie’ MAB en CS Digital Media voorbereidt op technologische ontwikkelingen als augmented reality. ‘We proberen aan de hand van trendanalyses te kijken wat er gaat gebeuren om zo onze toekomst zelf vorm te geven. Je ziet nu dat alles zich richting online beweegt vanwege bijvoorbeeld de grote connectiviteit, de transparantie en de hoeveelheid data die je kunt aanboren. Ons systeem is zo flexibel ingesteld dat we daar qua resources en locaties vrij gemakkelijk op in kunnen spelen. Tegelijk dragen we zo onze strategische visie uit.’ 

‘Al onze kennis en ervaring van de afgelopen jaren komt bij elkaar in Amsterdam.’

Vanuit technisch perspectief benadrukt Roel Pennings (Director Operations) dat CS Digital Media in Amsterdam kan laten zien vanuit welke standaard geredeneerd wordt als het gaat om hoe netwerken zouden moeten functioneren en acteren. ‘Die nieuwe horizon bevat uiteraard een aantal spannende uitdagingen. We ontwikkelen continue nieuwe technologie zelf in huis, omdat deze simpelweg nog niet voorhanden is in de markt (denk aan techniekorganisatie). Bovendien worden zaken als veiligheid, logfiles, data en kwaliteitssystemen steeds belangrijker. Dat vergt een andere mindset, accenten op andere skills, een andere manier van werken. Kortom veel meer automatiseren op de achtergrond. We gaan daarvoor alles uit de kast trekken, reken maar!’ 

Pennings vervolgt: ‘Fully programmatic betekent een ongekende afhankelijkheid van onze technologie. En door het real time karakter van programmatic en de samensmelting met online is het een feit dat als er ergens een probleem of een fout ontstaat, je direct te maken krijgt met omzetderving en reputatieschade. Daartegenover staat dat al onze kennis en ervaring van de afgelopen jaren in Amsterdam bij elkaar komt en we met nieuwe technologie – van duurzame selfsupporting systemen, climate controls, smart sensors en noem maar op – ook voor andere steden een future proof hub neer kunnen gaan zetten.’   

Vragen over wat het volledig programmatic-netwerk voor u kan betekenen? Wij geven u graag meer informatie. Stuur een mail naar AFP@csdigitalmedia.nl of bel 020-697 07 46.