CS Digital Media start begin 2018 een eigen online nieuwskanaal dat zich moet onderscheiden van reguliere – lees traditionele – portals. Hoe? Voornamelijk door een eigen agenda, tone of voice en de inzet van innovatieve (interactieve) technologie. Naam? CSDMnews!

Update: de nieuwssite is online >> csdmnews.nl

De tijd dat media per definitie konden schermen met de filosofische spreuk ‘content is king’ ligt achter ons. Nieuws en informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen zijn bijna overal gratis te halen, waardoor deze grotendeels inwisselbaar zijn geworden en de attentiewaarde voor een belangrijk deel verloren is gegaan. Ook de redactie van CS Digital Media heeft daar mee te maken (gehad).

Stopping power

De razendsnelle opkomst van ‘mobile’, tablet en smartphone, zorgde bovendien voor geduchte concurrentie voor het reguliere nieuws in het OV, op de perrons van metrostations en in de bussen. Platforms als Facebook, Twitter en diverse blogs/vlogs leverden verder een bijdrage aan een essentiële verandering in de manier van (digital) storytelling, waarbij onder meer ‘short reads’ en ‘(public) video’ de boventoon voeren, hetgeen gevolgen heeft voor de narratieve structuur van een bericht.

Bovenstaande was meer dan voldoende reden – ja, eigenlijk pure noodzaak en tegelijk een fijne uitdaging – voor CSDM om de bestaande content guides kritisch onder de loep te nemen en drastisch op te schudden. Centrale doelstelling was daarbij uiteraard: extra ‘stopping power’ toevoegen aan de digitale landscape- en portraitschermen van de CSDM-netwerken. Geïnspireerd door onder meer nieuwe journalistieke initiatieven als Sublime FM, Vice.com, maar ook het gebruik van robotica bij de nieuwsvoorziening (Automated Insights in New York voor o.a. The Economist) en de toepassingen van het FutureMediaLab (Universiteit Tilburg) startte CSDM de zoektocht en uiteindelijk de ontwikkeling van CSDM News!

Optimistisch en toekomstgericht

CSDM News rust op de redactionele pijlers technologie & innovatie, duurzaamheid & natuur, leisure & lifestyle en kunst & cultuur. Daarbinnen worden items geselecteerd die ‘een positief gevoel’ oproepen, een ‘wow-effect’ hebben, optimistisch van aard zijn en gericht zijn op de nieuwe wereld en de toekomst. Een en ander betekent dat we bijvoorbeeld niet meer berichten over – zeg – het ontslag van Danny Blind als bondscoach of een aanslag op een markt in Bagdad of de zoveelste scheiding in Hollywood brengen; die onontkoombare en vaak voorspelbare actualiteit die in een paar seconden op smartphones flitst. Dat laten we over aan de bekende netwerken (ANP, Reuters, AFP, CNN e.d.).

CSDM News kiest voor features die elders niet zo snel op de voorgrond komen, maar wel relevant en de moeite waard zijn en dus een extra trigger bevatten boven het ‘gewone’ nieuws’. Dat kan een nieuwe uitvinding zijn, de ontdekking van een nieuwe diersoort, een kansrijke start-up of een initiatief op het terrein van duurzaamheid en milieu, maar ook iets geks als een voetballer die 40 keer scoort in een wedstrijd. CSDM News prikkelt, verrast, maar roept ook een glimlach op. De specifieke bronnen die we daarvoor gebruiken worden geselecteerd via een nieuwsgrabber die continue het web afzoekt op vooraf gedefinieerde onderwerpen en velden.

Elon Musk at SpaceX

Social & sensoren

Behalve op de digitale schermen van CSDM, is CSDM News ook op een verdiepende en aanvullende manier op diverse social platforms (en in de toekomst ook een app en een site) aanwezig. Op de schermen brengt CSDM News 24/7 zeven dagen per week in een vast herkenbaar stramien ultrakorte berichten en headlines die met nadruk naar social verwijzen. Daar wordt een aantal berichten van ‘long en medium reads’ en indien mogelijk ook van audio en video voorzien. Naast deze berichtgeving en features zal CSDM News het experiment niet schuwen om de attentiewaarde van het kanaal extra te ondersteunen. Zo zal BrightNws onder andere grote events (Marathon van Rotterdam, Zomercarnaval, Wereldhavendagen) coveren met automated feeds, interactieve live streams, commercial/branded formats, maar ook pilots met programmatic (personalized) content en verschillende vormen van ‘sensor journalism’ zullen gaan zorgen voor een ‘push’ van het kanaal. In de woorden van de Amerikaanse journalist Arthur McEwen: CSDM News ‘is anything that makes a reader say, “Gee Whiz’!