Henry Ford met zijn Model T. (Photo By Getty Images)Bijna dagelijks wordt aan mij gevraagd hoe ik omga met de snelle ontwikkelingen in de ict en de digitalisering van onze wereld. Het antwoord daarop ligt verrassend genoeg in het verleden en niet in de toekomst. Stap in en volg mijn ‘learnings’ via het citaat van schrijver filosoof George Santayana (1863-1952): ‘Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen.’ En dat doen wij steeds vaker en sneller dan je denkt.

Evolutie

In de tijd dat de boekdrukkunst werd uitgevonden voelden de arme monniken zich compleet overbodig. Het lijkt soms alsof wij ons steeds vaker hetzelfde voelen in deze hypermoderne wereld. Vooruitgang heeft voor iedereen nadelen, maar zeer zeker ook voordelen. Mijn betoog is dat de moderne Connected World al veel eerder is begonnen dan wij denken, namelijk in 1860. Het stoomschip verving op dat moment het zeilschip. Onafhankelijkheid van de wind was niet het grootste winstpunt. We konden vanaf dat punt exact voorspellen wanneer een schip ergens aankwam. Het begin van de globalisering was een feit. Tijdtabellen ontstonden, ook wel ‘spoorboekjes’ genoemd, die fundamenteel de manier veranderden waarop we gingen nadenken over samenwerken, produceren, regeren, leven en innoveren. We konden sindsdien beter het aanbod op de vraag gaan afstemmen.

De evolutie ging daarna door. Van paard naar het stalen ros, van de auto, trein en brief naar telefoon, e-mail en Whatsapp. Alle overgangen hebben iets met elkaar gemeen. Namelijk transport, logistiek en communicatie. Het zijn technieken die mensen gebruiken om afstand en daarmee tijd, iets waarvan we denken dat we het steeds minder hebben, te overbruggen. Op dit moment is de volgende revolutie bezig onze wereld te transformeren: real time draadloze verbindingen met apparaten in combinatie met data over gedrag en omgeving. Van Connected Cars tot Personal Wearables en slimme elektriciteit netwerken in huis. We noemen dit Smart Grid en ze functioneren als het internet. Daardoor kunnen we precies weten wie er thuis zijn, wie er op het netwerk is en wat er gebruikt wordt.

Het zijn eenzelfde soort veranderingen als bij de introductie van het stoomschip. De manier waarop we denken over elkaar verbinden in samenwerken, produceren, regeren, leven, innoveren wordt totaal omgegooid. En het markeert de volgende fase na de ‘network society’ in digitale globalisering, namelijk de Connected Society.

Trends en inzichten

Voor het betoog geldt nu, we zijn amper uit de fase van ‘Networked Society’ en inmiddels dient de volgende digitale fase zich alweer aan: ‘Artificial Intelligence’. Deze stroming bestaat al meer dan 30 jaar, maar komt nu pas tot bloei door de verbeterde computertechnologie en de ‘Networked Society’. Patroonherkenning is mogelijk en mensen, objecten en situaties kunnen herkend worden door software. Nieuwe auto’s zullen vanaf 2018 zichzelf gaan parkeren. In 2020 weet een auto al binnen een straal van een kilometer waar geparkeerd kan worden. Valet Parking wordt software en kort daarna wordt de taxichauffeur dat ook. Benieuwd waar innovatieve Valet Service-studenten nu mee gaan komen.

Innoveren of verbeteren?

‘Het elektrisch licht is niet uitgevonden door de kaars te verbeteren.’ Het is mijn favoriete uitspraak over innovatie. Het zegt mij namelijk dat het elektrische licht de manier heeft veranderd hoe wij zijn gaan leven na zonsondergang. We kregen er tijd bij en met het stoomschip erbij werd nog een ‘nieuwe sprong’ in onze gedachten mogelijk. De nieuwe technieken zorgden voor toepassingen die ons meer tijd (door het elektrisch licht) en vrijheid (door het stoomschip) opleverden en dus waarde aan ons leven toevoegden.

Laatst vond mijn nichtje van 14 jaar in mijn studiekamer een doos met cassettebandjes. Ze vroeg: ‘Wat is dit?’ Tien minuten lang stond ze gebiologeerd te kijken naar een draaitafel en vroeg of wij vroeger gek waren. Zet dat eens af tegenover het feit dat laatst op Discovery Channel werd vermeld dat NASA niet meer in staat is de originele opnames van de maanlanding af te spelen. Het opslagmedium, tape, is wel beschikbaar, maar de afspeelapparatuur niet meer. Dan realiseer je je dat de digitale revolutie en haar innovaties nog vele fases gaat kennen.

‘If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.’ Dat schijnt Henry Ford gezegd te hebben. De vraag is natuurlijk of Henry Ford de innovatie op de auto heeft uitgevoerd of dat hij de productie van de auto heeft geïnnoveerd. Het feit blijft dat meneer Ford zich in zijn tijd ook had kunnen inzetten voor het paardenmestprobleem. Natuurlijk waren er meer paarden dan auto’s in die tijd. Een ondernemer had zich ook daartoe kunnen beperken. Dat is volgens mij de kern van innoveren: het stellen van de cruciale vraag, wat je voor wie, op welke wijze oplost. Technologie blijkt dan de manier om barrières voor verandering weg te nemen.

Toepassingen

CS Digital Media past momenteel de technologie programmatic toe om de complexiteit van media-inkoop voor buitenreclame te vereenvoudigen. Opeens is buitenreclame aangesloten op de online mediawereld. Dezelfde techniek is inmiddels geëvolueerd tot het fenomeen ‘Fuel Exchange’. Connected Cars komen vanuit zichzelf op dit platform. De wagens geven zelf aan dat ze in aanmerking willen komen voor een aanbieding op brandstof door tankstations in hun directe omgeving of op de plaats van bestemming na een lange reis. Dit is de ultieme combinatie van ‘Networked Society’, media en programmatic.

Tot slot! ‘When Virtual Reality gets you more than the “real” world.’ Wat gebeurt er dan? Dat is hetzelfde antwoord als op de vraag waaraan VHS haar populariteit te danken heeft. Namelijk de beschikbaarheid van bepaalde populaire content. Daardoor won VHS het als videostandaard van het superieure Philips Video 2000. Als je als lezer deze gebeurtenis inmiddels niet meer kunt plaatsen dan moeten we ons realiseren dat de digitale revolutie ons zal blijven inhalen. Niet zo erg, want we hebben de Connected World om ons daarbij te helpen.