Doelgroepbereik van Digital Out of Home-campagnes bij CS Digital Media zijn gebaseerd op bezoekaantallen en reisfrequenties van reizigers in het ov en autoverkeer. Deze informatie wordt in samenwerking met het openbaarvervoerbedrijf en zelfstandig door CS Digital Media geverifieerd.

Segmenteren op dag, tijd en locatie

Out of Home is naast tv en radio, één van de massamedia waarmee iedereen van 13 jaar en ouder wordt bereikt. Het mediumtype heeft voor adverteerders gemak als voordeel, maar kosten als nadeel. Tot voor kort kon immers niet per scherm en locatie gesegmenteerd worden. Met DOOH, de digitale variant van Out of Home, kan dat wel. DOOH heeft als kenmerk dat het mediapunt (digitale scherm) iemand bereikt in een bepaalde context op een bepaalde locatie (woonwerk, shoppen etc.). Daarbij is het medium niet ‘uit’ te zetten. Door inzet van online media in combinatie met DOOH, is het in deze tijd niet meer nodig met hagel te schieten op de doelgroep. Media zijn nu namelijk te segmenteren op dag, tijd en locatie.

Geregistreerd dataverzamelaar

In sommige gevallen richt de adverteerder zich daadwerkelijk op de volledige doelgroep. En in toenemende mate zet de adverteerder DOOH in per tijdsblok per dag en weekdeel. CS Digital Media ondersteunt de adverteerder hierin met druktebeelden per tijdstip en locatie en verifieert deze periodiek onder andere aan de hand van steekproeven. Om deze steekproeven te kunnen nemen, via bijvoorbeeld Wifi Tracking- diensten, met als inzet real-time en anoniem bezoekers te kunnen tellen, is CS Digital Media geregistreerd als dataverzamelaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Triggers

Door deze druktebeelden kan op momenten geadverteerd worden die relevant zijn voor de klant en waarmee op de juiste plaats de beoogde doelgroep effectief wordt bereikt. Triggers als weersinvloeden (zon, regen, sneeuw), actueel nieuws en/of evenementen in de buurt aan zorgen ervoor dat de kwaliteit van een campagne toeneemt.

Conversies

Toekomstige inzetbare hulpmiddelen voor de adverteerder zullen zijn, gelaat- en geslachtsherkenning via camera’s die inzicht verschaffen in bepaalde kenmerken van doelgroepen. Zo kunnen leeftijd en geslacht worden vastgesteld, maar geven deze data ook de conversie aan van opportunity to see naar daadwerkelijk kijken naar de digitale schermen.

Klik hier om het privacystatement van CS Digital Media te lezen: www.csdigitalmedia.nl/content/privacybeleid