Onlangs is vanuit het BRO (Buitenreclame Bereiksonderzoek) en IAB (Branchevereniging Digital Advertising) een nieuwe standaard gelanceerd om het bereik van Digital Out Of Home te meten. Er zijn steeds meer digitale schermen beschikbaar bij steeds meer exploitanten. Vanuit de markt en adverteerders is om die reden gevraagd om één standaard in de berekening van bereik aan te houden zodat er één uniforme CPM in de markt is. Deze nieuwe standaard is D-OTS (Digital Opportunity To See).

Zelfde vlakprijzen, lager CPM

CS Digital Media heeft bij het bepalen van bereik tot op heden altijd gebruikgemaakt van views, hetgeen te vergelijken is met VADC (Visibility Adjusted Digital Contact). VADC is in feite een verdiepingsslag op D-OTS en toont een meer accuraat bereik. Echter, doordat de views-berekening niet in lijn ligt met de huidige standaard in de markt, heeft CS Digital Media besloten om ook over te gaan op D-OTS. Door deze nieuwe berekening zal ons bereik hoger uitvallen. En: omdat de vlakprijzen hetzelfde blijven, zal ons CPM hierdoor lager worden.

Meer weten?

Extra informatie en rekenvoorbeelden zijn hier te downloaden