De klassieke opvattingen over marketing, waarin zenden door middel van reclame en pr centraal staat, maken plaats voor een ander besef. De klant wil niet verteld krijgen wat hij moet doen, maar eigen beslissingen nemen. Daarbij stelt hij hulp op prijs, mits die geloofwaardig is en relevant. Content Marketing is daarvoor zeer geschikt.

Bij Content Marketing komen visie en missie van een organisatie naar voren. Het doel is niet direct om verkopen te realiseren, maar consumenten enthousiast te maken voor een verhaal. En op deze manier goodwill te kweken. De content gaat bijvoorbeeld over hoe een bedrijf maatschappelijke problemen aanpakt, over aansprekende ambities, over vragen waar mensen mee zitten.

Content Marketing Matrix